Dal 4 al 7 aprile avrà luogo a Gorizia la 2° edizione del festival letterario gorizia most. Rispetto all’edizione dell’anno scorso, ancora in via sperimentale, diventano 4 gli eventi off (Mediateca Ugo Casiraghi, galleria agorè, circolo Arci GONG, studiofaganel galleria e casa editrice) che arricchiranno di temi e incontri importanti la giornata dell’editoria indipendente che si svolgerà sabato 6 aprile dalle 10 alle 20 presso il Trgovski dom in corso Verdi 52 a Gorizia.

Anche in questo caso, la sala al piano terra del complesso ospiterà la mostra mercato dei libri con un numero di editori italiani e sloveni
doppio rispetto all’anno scorso mentre il mezzanino lascerà spazio ai reading, alle presentazioni di libri e agli intermezzi musicali.

Segnaliamo tra gli ospiti, i festival letterari Mesto Knjige di Nova Gorica e Passaggi Festival di Fano, unico evento in Italia dedicato alla saggistica e giunto alla 12° edizione, i quali parteciperanno, in occasione dell’anteprima di gorizia most che si terrà presso la Mediateca Ugo Casiraghi il giorno 4 aprile, ad un incontro internazionale sul “Manifesto della lettura approfondita”, fondamentale documento sulla consapevolezza della lettura presentato dalla Slovenia in qualità di paese ospite d’onore alla Fiera del Libro di Francoforte del 2023.

Questo evento, come tutto il festival, avrà il patrocinio di GO!2025, Nova Gorica Gorizia Capitale Europea della Cultura. Sarà presente anche il
Direttore del Programma della Capitale Europea della Cultura Stojan Pelko.

L’inaugurazione di venerdì sera presso la galleria agorè (in collaborazione con il comune di Gradisca d’Isonzo), la festa di sabato sera presso il circolo Arci GONG con musica e letture libere in qualsivoglia lingua e l’evento conclusivo, in matinée, presso lo studiofaganel impreziosiranno e renderanno questa edizione piena di spunti e riferimenti letterari interessanti e nuovi.

Nella giornata di sabato, in occasione della festa dell’editoria che si svolgerà presso il Trgovski dom, saranno presenti editori italiani e sloveni: LEG (Libreria Editrice Goriziana, Go), VITA ACTIVA NUOVA (Ts), ZTT-EST (Založništvo tržaškega tiska/Editoriale Stampa Triestina, Ts), Kappa Vu (Ud), Društvo Humanistov Goriške (Nova Gorica, SLO), ZRC-SAZU, Ljubljana, SLO), qudulibri (Go), studio faganel (Go).

Presentazioni e reading, sempre nella giornata di sabato, vedranno la presenza di importanti autrici e autori italiani e sloveni che si alterneranno in un pomeriggio letterario intenso e coinvolgente.

Fondamentale il carattere transfrontaliero di questa iniziativa, curata da Giovanni Fierro e dalla casa editrice qudulibri di Gorizia. Si tratta dell’unico momento, in città, esclusivamente dedicato all’editoria e ospitato principalmente in un sito simbolico e parte della rete di “luoghi della cultura” afferente alla comunità di madrelingua slovena.

locandina ita gorizia most 2024


Od 4. do 7. Aprila 2024 bo v Gorici potekal 2. literarni festival gorizia most. V primerjavi z lansko, poskusno izvedbo bodo letos na voljo 4 ključni dogodki (Mediateka Ugo Casiraghi, galerija Agorè, klub Arci GONG, Studiofaganel galerija in založba), ki bodo s pomembnimi temami in srečanji obogatili založniški dan, ki bo potekal v soboto, 6. aprila od 10. do 20. ure v Trgovskem Domu v Korzu Verdi 52 v Gorici.

Tudi letos bo dvorana v pritličju stavbe gostila knjižno razstavo z dvojnim številom italijanskih in slovenskih založnikov in založb v primerjavi z lanskim letom. Mezanin pa bo namenjen branjem, predstavitvam knjig in glasbenim točkam intervalom.

Med gosti bi izpostavili literarni festival Mesto Knjige iz Nove Gorice in Passaggi Festival iz Fana, tj. edini dogodek v Italiji, posvečen neleposlovju, letos v svoji 12. izdaji, ki bosta sodelovala ob predpremieri festivala gorizia most (4. aprila v Mediateki “Ugo Casiraghi”), na mednarodnem srečanju o »Manifestu poglobljenega branja«, it. “Manifesto della letteratura approfondita”, temeljnem dokumentu o pomenu branja na višji ravni, ki ga je Slovenija kot častna gostja predstavila na frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023. Tudi ta dokodek, kot celoten festival bo izveden pod pokroviteljstvom GO!2025, Nova Gorica Gorica Evropska prestolnica kulture. Prisoten bo tudi Stojan Pelko, programski vodja Evropske prestolnice kulture.

Odprtje v petek zvečer v galeriji agoré (v sodelovanju z občino Gradisca d’Isonzo/Gradišče ob Soči), dogodki v soboto zvečer v klubu Arci GONG z glasbo in prostimi branji v katerem koli jeziku ter zaključni dogodek, v matineji, v studiufaganel bodo polepšali in naredili ta dogodek poln zanimivih in novih literarnih idej in referenc.

V soboto ob dnevu založništva, ki se bo odvijal v Trgovskem domu, bodo prisotni italijanski in slovenski založniki: LEG (Libreria Editrice Goriziana iz Gorice), VITA ACTIVA NUOVA ( iz Trsta ), ZTT-EST ( Založništvo tržaškega tiska /Editorial Print Triestina iz Trsta ), Kappa Vu ( iz Vidma ), Društvo Humanistov Goriške (iz Nove Gorice, SLO), ZRC-SAZU ( iz Ljubljane , SLO ) , qudulibri ( iz Gorice ), studio faganel (iz Gorice).

Predstavitve in branja v soboto, bodo spremljali pomembni italijanski in slovenski avtorji in avtorice, ki se bodo izmenjevali v intenzivnem in privlačnem literarnem popoldnevu.

Temeljnega pomena je čezmejna narava te pobude, nastale pod vodstvom Giovannija Fierra in goriške založbe qudulibri. To je edini dogodek v mestu, namenjen izključno založništvu in, ki gostuje na simbolnem mestu, ki je del mreže »kulturnih krajev«, povezanih s slovensko materno jezikovno skupnostjo.

locandina slo gorizia most 2024

CONDIVIDI!